Беловодск online
Наши контакты:
(050) 613-76-27
(098) 274-83-82
Беловодск online » Новости » Налоговая сообщает » Запитання, що надійшли на «гарячу лінію»
28
июль
2020

Запитання, що надійшли на «гарячу лінію»


У Головному управлінні ДПС у Луганській області продовжує працювати «гаряча лінія». Надаємо відповіді на найчастіше згадувані платниками податків запитання.
Чи накладається відмітка про час на розрахункових документах, що створюються програмним РРО в режимі офлайн?
Під час роботи програмного РРО в період відсутності зв’язку між ним і фіскальним сервером та за наявності інтернет-зв’язку або мобільного інтернет-зв’язку електронна позначка часу на розрахункові документи накладається надавачем електронних довірчих послуг.
Як амортизуються основні засоби, введені в експлуатацію до набрання чинності Законом № 466?Законом № 466 підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) доповнено новим пунктом 431, яким передбачено, що при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на період з 01.01.2020 до 31.12.2030 платники податку на прибуток мають право під час розрахунку амортизації щодо основних засобів (далі – ОЗ):
ІV групи (машини та обладнання) та V групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює 2 роки;
ІІІ групи (передавальні пристрої) та ІХ групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює 5 років.
Мінімально допустимі строки амортизації ОЗ, визначені цим пунктом, використовуються незалежно від строків амортизації, визначених у бухгалтерському обліку.
При цьому, ОЗ мають одночасно відповідати таким вимогам:
- введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів, з 01.01.2020 до 31.12.2030;
- та не були у використанні.
Разом з цим, такі ОЗ мають використовуватися у власній господарській діяльності та не можуть продаватися або надаватися в оренду іншим особам (крім платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).
У разі недотримання визначених вимог до закінчення періоду нарахування амортизації з використанням мінімально допустимих строків амортизації, визначених у цьому пункті, починаючи з дати введення їх в експлуатацію, платник податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання ОЗ у власній господарській діяльності або їх продаж, зобов'язаний відкоригувати фінансовий результат до оподаткування.
Зокрема, збільшити його на суму нарахованої амортизації ОЗ відповідно до цього пункту протягом податкових (звітних) періодів, в яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, визначених у цьому пункті або зменшити на суму розрахованої амортизації таких ОЗ відповідно до п. 138.3 ст. 138  Кодексу за відповідні податкові (звітні) періоди.
При застосуванні положень цього пункту норми пункту 138.3 статті 138  Кодексу не застосовуються в частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих строків амортизації ОЗ та методів її нарахування.
Таким чином, платник податку на прибуток має право використовувати мінімально допустимі строки амортизації до ОЗ, введених в експлуатацію до 22.05.2020 за умови що такі ОЗ не були у використанні.
Платники податку мають право провести перерахунок сум амортизації щодо зазначених об'єктів, які зазначені у Декларації за І квартал 2020 року, та врахувати результати перерахунку вже в Декларації за півріччя 2020 року, та відобразити відповідні суми прискореної амортизації у додатку АМ до Декларації за цей період.
Які умови застосування та величини коригуючих коефіцієнтів, що застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань (ПЗ) з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин?
З 23.05.2020 року коригування ПЗ на підставі виконання надрокористувачем, не раніше ніж за 5 років до дати обчислення податкових зобов’язань з рентної плати, державної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин здійснюється із застосуванням коефіцієнта 0,95 виключно у разі дотримання надрокористувачем умов провадження діяльності з видобування, які встановлені затвердженими у визначеному законодавством порядку кондиціями на мінеральну сировину ділянки надр, в межах якої здійснюється видобування. При цьому, припинено застосування коригуючого коефіцієнту на підставі виконання надрокористувачем державної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин для таких видів корисних копалин, як: нафта та конденсат.
Припинено застосування коефіцієнтів для обсягів корисних копалин, що видобуті на ділянках надр із запасами корисних копалин, які результатами державної геолого-економічної оцінки віднесено до категорії позабалансових для таких видів корисних копалин, як: нафта та конденсат.
Головне управління ДПС у Луганській області